Trang Chủ » Tiêu Điểm

Tiêu Điểm

“Sức khoẻ” hiện tại của Vinalines

cang_van_phong__qthj.jpg

Bộ Giao thông Vận tải thống kê có 2 doanh nghiệp có các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả thuộc về Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Cụ thể, trong 10 năm từ …

Xem thêm