MỚI CẬP NHẬT

1-29.jpg

PDD làm cách mạng thương mại điện tử

Pinduoduo (PDD), một công ty start-up vừa huy động được hơn 100 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhằm hiện thực hóa tham vọng kết hợp giữa quan hệ xã hội và thương mại điện tử. Ý tưởng mang những bạn bè của nhau trở thành những người mua …

Xem thêm