Trang Chủ » Fashion (page 5)

Fashion

n7703.jpg

Cờ Vây – tinh hoa phương Đông

Cầm, Kỳ, Thi, Họa, là bốn bộ môn nghệ thuật văn hóa xưa nay. Kỳ chính là chỉ về Vi Kỳ, có nghĩa là cờ vây, mà hiện nay người phương Tây gọi là Go. Đi cùng với tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và những môn …

Xem thêm